Xem thêm: spire preacher extinguish

fundraising trong tin tức

Ví dụ collocations

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019