Xem thêm: navy Catholic petition

garage trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019