Xem thêm: festival whale repellent

garlic trong tin tức

Ví dụ collocations

garlic festival lễ hội tỏi

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019