Xem thêm: extended thigh smooth

garment trong tin tức

Ví dụ collocations

garment and textile dệt may
garment factory xưởng may
garment sector ngành may mặc

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018