Xem thêm: publishing circuit retaliatory

genetic trong tin tức

Ví dụ collocations

genetic code mã di truyền
genetic engineering kỹ thuật di truyền
genetic mutation biến đổi gen
genetic sequences trình tự di truyền

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019