Xem thêm: prolific debut plot

genre trong tin tức

Ví dụ collocations

various genres nhiều thể loại

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019