Xem thêm: rape paradise bury

gesture trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018