Xem thêm: Nigel Farage discard counterfeit

grenade trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018