Xem thêm: rich prisoner treaty

hall trong tin tức

Ví dụ collocations

city hall toà thị chính
conference hall Hội trường
main hall sảnh chính
town hall tòa thị chính
wedding hall hội trường đám cưới

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019