Xem thêm: sideline cast attend

headquarters trong tin tức

Ví dụ collocations

NATO headquarters in Brussels Trụ sở NATO tại Brussels
UN headquarters Trụ sở chính của Liên Hợp Quốc
company's headquarters trụ sở công ty
government headquarters trụ sở chính phủ
police headquarters Trụ sở cảnh sát

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018