Xem thêm: patient cool wildfire

heat trong tin tức

Ví dụ collocations

extreme heat cái nóng tột độ
heat waves sóng nhiệt
intense heat Sức nóng dữ dội
scorching heat nóng thiêu đốt
sweltering heat nhiệt ngột ngạt

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019