Xem thêm: wildfire navy methane

heatwave trong tin tức

Ví dụ collocations

extreme heatwave sóng cực nóng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019