Xem thêm: tariff consumer resume

hike trong tin tức

Ví dụ collocations

12-month average hike Tăng trung bình 12 tháng
hike tariffs thuế quan tăng
price hike giá cả leo thang
tariff hike tăng thuế
tax hike tăng thuế

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018