Xem thêm: temporarily smuggle migration

humanitarian trong tin tức

Ví dụ collocations

humanitarian aid viện trợ nhân đạo
humanitarian assistance hỗ trợ nhân đạo
humanitarian catastrophe thảm họa nhân đạo
humanitarian crisis khủng hoảng nhân đạo
humanitarian disaster thảm họa nhân đạo

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018