Xem thêm: until leave forget

hurt trong tin tức

Ví dụ collocations

all hurt tất cả đau
people were hurt mọi người bị tổn thương
seriously hurt tổn thương nghiêm trọng
t hurt đau

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018