Xem thêm: spire cathedral appreciation

iconic trong tin tức

Ví dụ collocations

iconic spire ngọn lửa mang tính biểu tượng
most iconic mang tính biểu tượng nhất

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018