Xem thêm: caliphate abate Sri Lanka

ideology trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018