Xem thêm: Phoenix authoritarian senator

immune trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018