Xem thêm: bias integrity escalate

inequality trong tin tức

Ví dụ collocations

economic inequality mất cân bằng kinh tế
income inequality bât binh đẳng thu nhập
social inequality bất bình đẳng xã hội
wealth inequality Bất bình đẳng về sự giàu có

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018