Xem thêm: nest indicate observation

inherit trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018