Xem thêm: resolutely Monday acquisition

inspection trong tin tức

Ví dụ collocations

inspection tour kiểm tra tour
inspections found kiểm tra tìm thấy

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018