Ayrıca bakınız: moderator upheaval scholar

Haberlerde intellectual

Örnek kollokasyonlar

China of stealing intellectual property Çin fikri mülkiyet çalmak
accused China of stealing intellectual Çin'i entelektüel çalmakla suçladı
intellectual property rights Fikri Mülkiyet Hakları
intellectual property theft fikri mülkiyet hırsızlığı
technology and intellectual property teknoloji ve fikri mülkiyet

Yayınlar ve örnek cümleler

25 Şubat 2020 Salı

22 Ocak 2020 Çarşamba

15 Ocak 2020 Çarşamba

31 Aralık 2019 Salı

14 Aralık 2019 Cumartesi

18 Ekim 2019 Cuma

26 Ağustos 2019 Pazartesi

25 Ağustos 2019 Pazar

10 Temmuz 2019 Çarşamba

2 Temmuz 2019 Salı

28 Haziran 2019 Cuma

2 Haziran 2019 Pazar

20 Mayıs 2019 Pazartesi

19 Nisan 2019 Cuma

28 Mart 2019 Perşembe

19 Şubat 2019 Salı

2 Ekim 2018 Salı