Xem thêm: Caracas retaliatory bigotry

intersection trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018