Xem thêm: Caracas retaliatory agricultural

intersection trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018