Xem thêm: provincial annul mayoral

irregularities trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018