Xem thêm: headline mine defect

label trong tin tức

Ví dụ collocations

record label hãng thu âm

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018