Xem thêm: firearm turnover shrink

license trong tin tức

Ví dụ collocations

driver's licenses bằng lái xe
driving license bằng lái xe
firearms license giấy phép vũ khí
gun license giấy phép sử dụng súng
license plate biển số xe

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019