Xem thêm: concession divisive asylum

lobby trong tin tức

Ví dụ collocations

business lobby sảnh kinh doanh
gun lobby sảnh súng

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018