Xem thêm: date detect space

locate trong tin tức

Ví dụ collocations

all located tất cả nằm
located between nằm giữa
located in Turkey's nằm ở Thổ Nhĩ Kỳ
located near nằm gần
located within nằm trong

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018