Xem thêm: dining room foreign policy cost

lunch trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018