Xem thêm: dining room boulevard expensive

lunch trong tin tức

Ví dụ collocations

business lunch gặp bàn công việc vào bữa trưa
lunch alone ăn trưa một mình
lunch and dinner bữa trưa và bữa tối
lunch break giờ nghỉ trưa
school lunch Bữa trưa ở trường học

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018