Xem thêm: quake tremor earthquake

magnitude trong tin tức

Ví dụ collocations

6 . 4 magnitude 6. 4 độ lớn
6 . 8-magnitude 6. 8 độ
magnitude earthquake struck trận động đất mạnh xảy ra
magnitude quake trận động đất cường độ lớn
preliminary magnitude cường độ sơ bộ

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018