Xem thêm: defect comparison zone

maintenance trong tin tức

Ví dụ collocations

maintenance work Công việc bảo trì
pilots and maintenance phi công và bảo trì

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018