Xem thêm: Christchurch genocide referendum

manifesto trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019