Xem thêm: lane fine lunch

meal trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019