Xem thêm: caliphate fighter ceasefire

militant trong tin tức

Ví dụ collocations

Islamic State militants Phiến quân Nhà nước Hồi giáo
Islamist militants Phiến quân Hồi giáo
Taliban militants Dân quân Taliban
YPG militants Các chiến binh YPG
militant group nhóm chiến binh

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018