Xem thêm: same mouth hand

mine trong tin tức

Ví dụ collocations

40 mines 40 mỏ
limpet mines mỏ limpet

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018