Xem thêm: patriot Justice Department Attorney General

minimum wage trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019