Xem thêm: injury detention dock

minor trong tin tức

Ví dụ collocations

minor damage hư hỏng nhỏ
relatively minor tương đối nhỏ
suffered minor injuries bị thương nhẹ
sustained minor injuries chấn thương nhẹ kéo dài
unaccompanied minors trẻ vị thành niên không có người đi kèm

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018