Xem thêm: autonomy entry extension

minority trong tin tức

Ví dụ collocations

Muslim minorities Hồi giáo thiểu số
ethnic minorities dân tộc thiểu số
ethnic minority dân tộc thiểu số
minority group nhóm thiểu số
religious minorities tôn giáo thiểu số

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018