Xem thêm: Assange sectarian upheaval

moderator trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018