Xem thêm: Christchurch Muslim massacre

mosque trong tin tức

Ví dụ collocations

Al Noor mosque Nhà thờ Hồi giáo Al Noor
New Zealand mosque Nhà thờ Hồi giáo New Zealand
attacks on mosques tấn công nhà thờ Hồi giáo
two Christchurch mosques hai nhà thờ Hồi giáo
two mosques in New Zealand hai nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018