Xem thêm: record event above

movement trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018