Xem thêm: divisive endorsement oppose

nasty trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018