Xem thêm: garage marine heatwave

navy trong tin tức

Ví dụ collocations

Australian navy Hải quân Úc
German navy Hải quân Đức
Russian navy Hải quân Nga
Turkish navy Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ
US navy Hải quân Hoa Kỳ

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018