Xem thêm: tariff backstop optimistic

negotiator trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018