Xem thêm: tariff negotiation backstop

negotiator trong tin tức

Ví dụ collocations

Chinese negotiators Nhà đàm phán Trung Quốc
EU's chief Brexit negotiator Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU
EU's chief negotiator Nhà đàm phán chính của EU
U . S . negotiators U S. nhà đàm phán
chief negotiator Michel Barnier trưởng đoàn đàm phán Michel Barnier

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018