Xem thêm: inherit simply fence

nest trong tin tức

Ví dụ collocations

terror nests tổ khủng bố

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018