Xem thêm: terrorist offshoot security force

neutralized trong tin tức

Ví dụ collocations

342 terrorists have been neutralized 34 tên khủng bố đã bị vô hiệu hóa
PKK terrorists neutralized Khủng bố PKK vô hiệu hóa
often use the word neutralized thường dùng từ trung hòa
security forces neutralized lực lượng an ninh vô hiệu hóa
terrorists were neutralized in airstrikes những kẻ khủng bố đã bị vô hiệu hóa trong các cuộc không kích

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018