Xem thêm: candidate reconciliation nomination

nominate trong tin tức

Ví dụ collocations

Oscar-nominated Được đề cử Oscar

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018