Xem thêm: senator reform resonate

nomination trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018