Xem thêm: implore fiction deface

notoriety trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018