Xem thêm: Uzbekistan crossbow implore

notoriety trong tin tức

Ví dụ collocations

gained notoriety nổi tiếng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018